Jäsenlajit ja jäsenyyden hinnat

Jäsenyytemme joustaa erilaisten elämäntilanteiden mukaan. TOIhin voi liittyä myös kannattajajäseneksi tai -yhteisöksi.

Jäsen

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut henkilö. Jäsenmaksu on 1,3% päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Tähän kuuluvat myös lomakorvaukset, lomaraha ja luontoisedut sekä työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen päiväraha ja vuorottelukorvaus. Jäsenyys sisältää kaikki TOIn palvelut ja edut, kuten työttömyysturvan, jäsenvakuutukset, henkilökohtaisen jäsenpalvelun, koulutukset sekä alennukset ja ostoetuja. Liitolla on käytössä jäsenmaksukatto, joka on 600 euroa vuodessa.

Yrittäjänä toimiva jäsen

Yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimivan jäsenmaksu on 200 € vuodessa. 1.7. jälkeen liittyneen tai yritystoiminnan aloittaneen yrittäjän jäsenmaksu loppuvuodelle on 100 €. Yrittäjän ja ammatinharjoittajan jäsenyys sisältää työttömyyskassaa lukuun ottamatta kaikki palvelumme ja etumme.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voivat liittyä toimintaterapia-alan opiskelijat, joille jäsenyys on ilmainen. Opiskelija maksaa jäsenmaksun vain jos hän työskentelee opintojen ohessa ja haluaa kauttamme työttömyysturvan. Opintojen päättyessä opiskelijan tulee ilmoittaa valmistumispäivämäärä TOImistolle osoitteeseen toimisto@toimintaterapeuttiliitto.fi, jolloin jäsenyys muutetaan varsinaiseksi jäsenyydeksi (ks. yllä ’jäsen’).

Työssäkäyvä opiskelija

Opiskelujen ohella palkkatyötä tekevä opiskelija saa halutessaan käyttää liiton palveluita ja etuja, kuten työttömyysturvaa, jäsenvakuutuksia sekä henkilökohtaista jäsenpalvelua työssäkäyvän opiskelijan jäsenhintaan 70 € vuodessa. Opintojen päättyessä tulee ilmoittaa valmistumispäivämäärä osoitteeseen TOImistolle toimisto@toimintaterapeuttiliitto.fi, jolloin jäsenyys muutetaan varsinaiseksi jäsenyydeksi (ks. yllä ’jäsen’).

Eläkeläisjäsen

Jäsen voidaan omasta pyynnöstään hyväksyä eläkeläisjäseneksi, kun henkilö on jäänyt pysyvästi ja kokoaikaisesti eläkkeelle. Eläkeläisjäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaalla tavalla toiminut liiton hyväksi tai edistänyt toimintaterapeuttien työtä ja tunnettuutta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäsen ja -yhteisö

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja kannattajayhteisöksi rekisteröity yhdistys, säätiö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää ja tukea liiton toimintaa. Kannattajahenkilö ei voi olla koulutukseltaan toimintaterapeutti tai opiskella toimintaterapia-alaa. Kannattajahenkilön vuosittainen tukimaksu on 100 €, kannattajayhteisön 1000 €.

Sidosryhmäyhteistyö

Liitto tekee jäsenlajeista riippumatonta sidosryhmäyhteistyötä. Keskeisin sidosryhmä on toimintaterapia-alan opettajat.

Onko sinulla kysymyksiä jäsenyydestä? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!